• جوک های بسیار جالب و خنده دار گلچین شده از وایبر و لاین
  • جوک های بسیار جالب و خنده دار جدید ( سری اول )
  • استاتوس های بسیار جالب و خندار فیسبوکی ( سری دوم )
  • فک و فامیل داریم ما که نگو و نپرس! ( خنده دار سری اول )
  • از این هایی که میگم انقدر بدم میااااد ( طنز جالب )
  • استاتوس های بسیار جالب و خنده دار فیسبوکی